වඳ පෙති © Laankeshwara Media ™

Added by ZillionMovies Network in People & Blogs
18 Views

Thanks! Share it with your friends!

URL

You disliked this video. Thanks for the feedback!

Sorry, only registred users can create playlists.
URL


Description

අනෝජ් ද සිල්වා මහතා සම්බන්ධ කරගැනීමට ඔබ උත්සහ කරන්නේ නම් ඒ සඳහා 0702800035 දුරකතන අංක පමණක් උපයෝගී කරගන්න....

අනෝජ් ද සිල්වා මහතාගේ දේශනා නැරඹීමට YOUTUBE හි Laankeshwara Media සක්‍රිය කරගන්න. https://www.youtube.com/c/LaankeshwaraMedia

ඔබට ඇති ගැටලු සහ අනෝජ් ද සිල්වා මහතාගෙන් විමසීමට ඇති පොදු ගැටලු මෙහි සඳහන් කරන්න....
https://www.facebook.com/groups/1916655768592093/

අපගේ නිල FACEBOOK පිටුව
https://www.facebook.com/laankeshwara

නිල වෙබ් පිටුව www.laankeshwara.lk

අනෝජ් ද සිල්වා මහතාගේ දේශනා පිළිබඳව සම්බන්ධීකරණය කරනුයේ චාමර අමුණුගම මහතා
( https://www.facebook.com/chamara.amunugama )
බව කරුණාවෙන් සලකන්න.

ඔහුගේ දුරකතන අංකය 0717121339

අනෝජ් ද සිල්වා මහතා සම්බන්ධ කරගැනීමට උත්සහ කරන සියළුම අයගේ දැනගැනීම පිණිස මෙය SHARE කරන්න......
හිමිකම් © 2017 ලාංකේශ්වර පදනම හා ලාංකේශ්වර මාධ්‍ය සතුය.

Post your comment

Comments

Be the first to comment
Flag Counter
RSS
Linux Shared Web Hosting Powered by iweb4.com